Өндірістік қызмет

Игерілетін кен орындары бойынша шолу ақпараты.

"Қазгермұнай" БК " ЖШС балансында 6 жеке мұнай, газ және конденсат кен орындары бар, оның ішінде Орталық Ақшабұлақ, Шығыс Ақшабұлақ, Оңтүстік Ақшабұлақ, Нұралы, Ақсай және Оңтүстік Ақсай (газконденсатты).

"Қазгермұнай "БК" ЖШС қызмет саласы көмірсутек шикізатын барлау, әзірлеу, өндіру және өткізу болып табылады.

Алынатын қорлардың игерілуі қазіргі уақытта 78% - ды, бекітілген алу коэффициенті (МӨК) кезінде - 53% - ды құрайды.

Қазіргі уақытта "Қазгермұнай"БК" ЖШС кен орны бойынша қабаттардың мұнай беруін және мұнай тарту коэффициентін ұлғайтуға бағытталған компанияның өндірістік қуаттарын ұлғайтуға арналған жобалар әзірленуде.

Жылдан жылға компанияның өндірістік көрсеткіштерінің деңгейі жоғарылап көтерілуде. Мәселен, 2009 жылы көмірсутектерді өндіру ең жоғары деңгейге 3,202 миллион тоннаға жетті. Соңғы тоғыз жыл ішінде компания мұнай өндіру деңгейін жылына 3,0 млн. тонна деңгейінде тұрақты ұстап келеді, бұл "Қазгермұнай "БК" ЖШС-не Қызылорда облысының ірі мұнай өндіруші компанияларының қатарында болуға және Қазақстан Республикасының ірі мұнай өндіруші компанияларының ондығына кіруге мүмкіндік береді.

Орталық Ақшабұлақ кен орны

Мұнай кен орны 1989 жылы №7 іздеу ұңғымасын бұрғылау нәтижесінде ашылды. Ірі Құмкөл кен орнынан оңтүстікке қарай 75 км жерде орналасқан және 235 шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Бұл мұнай өндіру қоры мен көлемі бойынша "Қазгермұнай" БК " ЖШС-нің ең ірі кен орны. Кен орын 1996 жылдың қазан айынан бастап игерілуде.

Шығыс Ақшабұлақ кен орны

1989 жылы №2 ұңғыманы бұрғылау арқылы ашылған.

Орталық Ақшабұлақ кен орнынан солтүстік-шығысқа қарай 10 км жерде орналасқан. Кен орнының шығыс бөлігін «Саутс Ойл» ЖШС компаниялары игеруде. Кен орын 1999 жылдың қазан айынан бастап игерілуде.

Оңтүстік Ақшабұлақ кен орны

1989 жылы №3 ұңғыманы бұрғылау арқылы ашылған.

Мұнай кен орны оңтүстіктен игеріліп жатқан Орталық Ақшабұлақ кен орнына тікелей жанасады. Кен орын 2004 жылдың желтоқсан айынан бері игерілуде.

Нұралы кен орны

Нұралының құрылымы 1983 жылы ашылған.

Құрылым Ақшабұлақ кен орнынан солтүстік-батысқа қарай 35 км жерде орналасқан және 350 шаршы шақырым аумақты алып жатыр.

Бұл "Қазгермұнай "БК" ЖШС қоры мен өндіру көлемі бойынша екінші кен орны. Мұнай алғаш рет 1987 жылы табылды, ал өндіру 1996 жылдың маусымында басталды.

Ақсай кен орны

Ақсай газ-мұнай кен орны 1988 жылы табылған.

Ақшабұлақ кен орнынан батысқа қарай 25 км жерде орналасқан және 296 шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Кен орын 1998 жылдан бері игерілуде.

Оңтүстік Ақсай кен орны

2016 жылы Ақсай кен орнын дербес құрылымдарға бөлу және ажырату бойынша жұмыстар жүргізілді, осыған байланысты Ақсай және Оңтүстік Ақсай кен орындары үшін көмірсутек шикізатының қорлары жеке есептелді.

Дербес кен орны ретінде Оңтүстік Ақсай кен орнын игеру 2017 жылы басталды.

Өндіріс технологиясы

Мұнай мен газ өндіру фонтандық және механикаландырылған тәсілмен жүзеге асырылады. Қолданыстағы өндіруші ұңғымалар қоры 219 ұңғыманы құрайды, оның ішінде 16 бұрқақты ұңғымалар, 187 ұңғыма ЭЦСО қоры, 12 ұңғыма ШТС қоры, 4 ұңғыма плунжер лифт технологиясы.

Мұнай ұңғымаларының өнімдерін жинау және тасымалдау жүйесі ұңғымалардан мұнай мен газды дайындау және тасымалдау объектілеріне дейін өнімді жинауға және тасымалдауға арналған жабдықты, құбырларды, бекіту-реттеу арматурасын қамтитын объектілерден тұрады. БК КГМ ЖШС-де жинаудың негізгі технологиялық схемасы мынадай: өндіруші ұңғымалардың сағасы (сағамаңы алаңы) - диаметрі 3", 4" дюйм (ұңғыманың дебиттік сипаттамаларына байланысты) шыны талшықты құбырдан түсетін сызық - автоматтандырылған топтық өлшеу қондырғысы (АТҚӨ) - диаметрі 6" шыны талшықты құбырдан жасалған құрама коллектор, 8"дюйм - ұңғымалық өнімді дайындау объектісінің кіріс манифольды. Кейбір учаскелерде жинау жүйесіндегі қысымды төмендету үшін газды сепарациялау және сұйық пен ілеспе газды мұнай мен газды дайындау объектілеріне бөлек тасымалдау үшін топтық қондырғылар пайдаланылады. Нұралы кен орнында жинау жүйесіндегі қысымды төмендету үшін мұнай мен газды дайындау объектілері бағытында ұңғымалық өнімді айдаудың мультифазалы сорғылары бар сығымдау сорғы станциялары пайдаланылады. Барлық өндіруші ұңғымалар қажетті датчиктер орнатылған телемеханика жүйесімен жабдықталған, деректерді сымсыз беру жүзеге асырылған. Нақты уақыт режимінде диспетчерлік орталыққа (және инженер технологтардың мониторларына) ұңғыманың сағасынан параметрлер, оның ішінде басқару станциясынан тереңдегі сорап жабдығынан беріледі. Бұрқақты ұңғымалардың сағалары тоқтағыш клапандарымен жабдықталған, механикаландырылған ұңғымалардың басқару станциялары электр түйіспелі манометрлермен жабдықталған, егер шығару сызығындағы қысым белгіленген диапазоннан өзгерсе, өндіру автоматты түрде жабылады.

Ұңғыма өнімі кен орын ішіндегі жинау жүйесі бойынша мұнайды тауарлық жағдайға дейін дайындау үшін мұнайды дайындау және айдау цехына келіп түседі, кейіннен "ҚазТрансОйл"АҚ магистральдық мұнай құбырлары жүйесіне беріледі. Мұнайды газсыздандырудың әртүрлі кезеңдерінде газ құбырлары арқылы бөлінген ілеспе мұнай газы кейіннен тұтынушыларға сату үшін құрғақ және сұйытылған газ өндірілетін газ дайындау қондырғысына түседі. Мұнайды дайындау процесі термохимиялық әдіспен жүзеге асырылады, демульгаторды енгізу, жылыту, бірінші-екінші-сепарацияның соңғы сатысы, резервуарлардағы тұнба. Технологиялық процесс үздіксіздікпен, технологиялық циклдің толықтығымен сипатталады. Барлық технологиялық кешен МДАЦ-ның автоматты басқарудың жалпы жүйесінің бөлігі болып табылатын бақылау және реттеу аспаптарымен және автоматтандыру жүйелерімен жарақталған құрылыс-технологиялық блоктар негізінде орындалған.

Газ дайындау қондырғыларынан тазартылған құрғақ тауарлық газ беріледі:

  1. Жеке технологиялық қажеттіліктерге;
  2. Ұлттық оператор «ҚазТрансГаз» АҚ иеліктен шығаруға;
  3. Сұйытылған газ СКГ сақтау және тасымалдау учаскесіне беріледі және одан әрі тұтынушыларға өткізіледі;

Блоктық-топтық сорғы станциясы (БТСС) қабат қысымын ұстап тұру және қаттан мұнай алудың ең жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізу мақсатында жұмыс агентін қатқа дайындау, тасымалдау, айдау үшін қажетті технологиялық жабдық кешені болып табылады. Құрылыстың құрамына мұнай пленкасын ағызу желісі бар ағынды суды уақытша сақтайтын резервуарлық парк, бустерлік сорғылар алаңы, жоғары қысымды айдау сорғыларының алаңы, су шығынын есептеу торабы, қысым коллекторы, су тарату пункті (СТП) және қысымды, температураны және су шығынын өлшеу құралдары кіреді. Су тарату пунктінен айдамалау ұңғымаларының сағалық манифольдының райзеріне қосылған диаметрі 4" дюйм (шыны пластик құбыр) айдамалау желілері тармақталады. Резервуардағы бактериялардың өсуін басу үшін резервуарға құйылған ағынды суға аэробты және сульфатты төмендететін бактериялармен күресуге арналған химиялық реагент бактерицид қосылады. Сондай-ақ, жұмыс ортасының коррозиясының фондық жылдамдығын төмендету және технологиялық жабдықтар мен резервуардағы қысымды ұстап тұру жүйесінің құбырларына агрессивті әсерді азайту мақсатында ингибирлеу жүзеге асырылады.

Басқарма блогы

Ізмұханбет Ринат Нұрғожаұлы
Бас директор
Лю Шаою
Бас директордың бірінші орынбасары

Сауал қою